Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Seminar de instruire a expertilor nationali

           In perioada 25-27 martie 2019, Institutul de Chimie a organizat, cu susținerea Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale si Mediului și Coaliției pentru Climă și Aer Curat, seminarul de instruire a experților naționali privind utilizarea instrumentului LEAP-IBC. La seminar au participat experți de la instituțiile de cercetări științifice interesați în utilizarea instrumentului. 
Lectorul seminarului - Chris Malley de la Institutul de Mediu din Stockholm, este unul dintre autorii conceptului instrumentului LEAP-IBC. 

LEAP-IBC este un instrument de evaluare integrată a emisiilor pentru scenariile curente și de proiect, estimând impactul si beneficiile de sănătate, mediu, climă și aer. Instrumentul ia în calcul emisiile de poluanți persistenți și poluanți climatici de scurtă durată, pe sectoare, sub sectoare, activități planificate, utilizând în mod flexibil factorii de emisie și datele disponibile pentru anumite tipuri de analize și moduli. descriere aici

În cadrul seminarului, experții naționali au:
însușit structura si modul de funcționare a instrumentului; 
- efectuat exerciții de creare a modulilor pentru sectorul rezidențial, energetic, de transformare; 
- introdus datele inițiale în LEAP-IBC necesare pentru calcularea emisiilor și estimarea impactului asupra mediului; 
- planificat politici de reducere a poluanților climatici de scurtă durată. 

Pe viitor, experții naționali vor utiliza instrumentul LEAP-IBC pentru raportarea în cadrul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi (CLRTAP), în special pentru estimarea emisiilor istorice și calculul concentrațiilor de poluanți în atmosferă. 

Estimarea emisiilor prin metoda grid cu ajutorul instrumentului LEAP-IBC va fi disponibilă la finele anului 2019. La moment se elaborează o nouă versiune a instrumentului. 

Experții naționali au apreciat înalt funcționalitatea și necesitatea utilizării instrumentului LEAP IBC, in special pentru opțiunile de estimare integrată a emisiilor (CO2 și SLCPs) și în scopul cercetărilor științifice. 


Galerie foto