Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Revista Chemistry Journal of Moldova a fost cotată internațional

Recent,  revistă Chemistry Journal of Moldova a obținut o cotație internațională, fiindu-i atribuit factorul de impact.

Revista Chemistry Journal of Moldova, fondatorii căreia sunt Institutul de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei și Universitatea de Stat din Moldova a obținut factorul de impact universal 0.135 pentru publicațiile din anul 2014.

Revista se specializează în publicarea rezultatelor cercetărilor teoretice și practice de importanță în toate domeniile chimiei, inclusiv chimia ecologică și industrială.

Scopul revistei este de a consolida Societatea Chimiștilor din Moldova, dezvoltarea și popularizarea cercetărilor în domeniul chimiei, precum și promovarea cooperării internaționale a comunității chimiștilor autohtoni.

Publicația Chemistry Journal of Moldova este de acces deschis și recepționează manuscrise de la autori din toate țările globului cu titlu gratuit.

Conform rigorilor naționale revista se încadrează în Categoria B și este indexată în 12 baze de date internaționale.

Site-ul Chemistry Journal of Moldova: http://www.cjm.asm.md/
Site-ul Universal Impact Factor: http://www.uifactor.org/