Institutul de Chimie

 • Romanian
 • English

Relaţii internaţionale

        Institutul de Chimie colaborează cu diverse colective de peste hotare: 
 • Universitatea „Politehnica”, Bucureşti;
 • Institutul ECOIND, Bucureşti;
 • Universitatea „A. I. Cuza”, Iaşi;
 • Universitatea „Gh. Asachi”, Iaşi;
 • Institutul de Chimie Coloidală şi Chimia Apei al A.N.Ş. a Ucrainei; 
 • Institutul de Chimie a Suprafeţei al A.N.Ş. a Ucrainei;
 • Institutul de Chimie Fizică şi Electrochimie "A.N. Frumkin" al A.Ş. din Rusia;
 • Asociaţia de ştiinţe şi Producere „Neorganica” din or. Electrostali, regiunea Moscova;
 • Institutul Naţional pe Fizica Materialelor, or. Bucureşti, Romania;
 • Facultatea de Chimie a Universităţii „A. Mickiewicz”, Poznań, Polonia;
 • Institutul de Chimie Fizică, Academia de Ştiinţe din Polonia; 
 • Institutul de Fizică Tehnică din or. Kazani, Rusia;
 • Institutul de Chimie Fizică „G. Murgulescu” al Academiei Române, Bucureşti;
 • Universitatea Pavol Jozef Šafárik din Košice, Slovak Republic;
 • Institutul de Chimie Macromoleculară „P. Poni” al Academiei Române;
 • Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare (INCDTIM) Cluj-Napoca; 
 • Institutul de Chimie Organică „C. D. Neniţescu” al Academiei Române;
 • Institutul de Chimie Bioorganica al Academiei Naţionale de Ştiinţe din Minsc, Belorusia;
 • Universitatea Agrară din Vageningen, Olanda;
 • Center for Marine Sciences (CMS), University of North Carolina at Wilmington;
 • Department of Chemistry and Biochemistry, University of Texas at Austin;
 • Departamento de Quimica Organica, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Valencia, Spain;
 • Instituto di Chimica Biomolecolare, CNR, Pozzuoli (Na), Italy;
 • Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences, A. Pawin Warszawa, Poland;
 • University of Leipzig Institute of Organic Chemistry Leipzig (Germany);
 • Laboratorie de Synthese Et Etude de Systemes a Interet Biologique et Laboratorie de Photochimie Moleculaire et Macromoleculaire, Universite Blaise Pascal, Aubiere Cedex, France; 
 • Laboratorio di Chimica Bioorgabica Universita degli Studi di Trento, Italy;
 • Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din or. Dubna, Federaţia Rusă;
 • Institutul de Chimie Tehnică, Departamentul Academiei de Ştiinţe din Ural, or. Permi;
 • Universitatea pedagogică de Stat „S.A. Esenin” din or. Riazani, Federaţia Rusă;
 • Universitatea Tehnologică de Stat din or. Sankt- Peterburg, Federaţia Rusă;
 • Institutul compuşilor element-organici “N. Nesmeianov”, Academia de Ştiinţe din Federaţia Rusă.
·           Institutul de Chimie participă în diverse proiecte internaționale


Nr.

Denumirea Programului

Apelul

Nr. si Denumirea Proiectului

Acronim

Perioada Implementării

Responsabil/

Conducător

1

H2020Program Cadru al Comunitatii Europene pentru cercetare și inovare (2014-2020)

H2020-INFRADEV-02-2016 (CSA)’, H2020-INFRADEV-2016-2,

CSA

739562,

Preparatory Phase for the Pan-European Research Infrastructure Danubius–Ri “The International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems

DANUBIUS-PP

2016-2020

Acad.Gh.Duca,

 

2

H2020Program Cadru  al Comunitatii Europene pentru cercetare și inovare (2014-2020)

H2020- MSCA-RISE-2016,

CSA

734641,

NanoMed, Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications

NanoMed

2017-2020

Acad.T.Lupascu

 

 

3

UNDP/CCAC

Programul Națiunilor Unite pentru Mediu/Coaliția pentru Climă si Aer Curat

UNDP/CCAC

 

Sprijin instituțional pentru consolidarea acțiunilor privind poluanții climatici de scurtă durată în Moldova

 

2019

Dr.O. Bogdevici

4

Programul Modernizarea infrastructurii de cercetare pentru facilitarea participării în Programele Europene RESINFRA

EU GC# 2014/ 346-992

Eficientizarea monitorizării conținutului de METale grele în componentele MEDiului ambiant

MED MET

2017-2018

Acad.T.Lupascu

5

Programul Conectarea Centrelor de Excelenţă din Republica Moldova la Infrastructura de Cercetare Europeană

EU GC# 2014/ 346-992

Dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul cercetărilor procesului redox de ”Fotoliză a apei” cu CNRS/Aix- Marseille University (France) Institute of Molecular Sciences, Marseille UMR CNRS 7313, France

DCIDCPRFA

2015-2016

Acad. C.Turta,

Dr.hab.V.Lozan

6

FP7Cel de al 7-lea Program Cadru al Comunitatii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologica si activitati demonstrative (2007-2013)

FP7-PEOPLE-2009-IRSES, CSA

246902,

Photocatalytic Cluster Complexes for Artificial Photosynthesis Applications

PCAP

2010-2013

Acad. C.Turta

7

FP7 – Cel de al 7-lea Program Cadru al Comunitatii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologica si activitati demonstrative (2007-2013)

FP7-PEOPLE-IIF-2008 - Marie Curie Action: "International Incoming Fellowships"

235018, Heterometallic and mixed valence “Chirale magnetic bricks” in assembler of Single Molecule and Single Chain Magnets for nano-dimension magnetic materials

CHIRALIX

2010-2012

Acad. C. Turta,

Dr. G. Novitchi