Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Contacte

Adresa: str. Academiei, 3; MD-2028 Chişinău, Republica Moldova

Telefon: (373)22 725490, fax: (373)22 739954, e-mail [email protected]

Director:
Arîcu Aculina,  doctor habilitat în șt. chimice, conferențiar cercetător,
telefon: (373) 22 725490; (373) 22 727123, e-mail: [email protected]  

Director adjunct pentru activitate științifică:
Nastas Raisa, doctor în șt. chimice,  conferențiar cercetător,
telefon: (373) 22 739731; (373) 22 739963, e-mail: 
[email protected]   
 
   
Director adjunct pentru activitate administrativă:
Rotaru Vladimir, telefon: (373) 22 725484, e-mail: [email protected]

Secretar ştiinţific:
Cocu Maria, doctor în șt. chimice, conferențiar cercetător,
telefon: (373) 22 739963, e-mail: [email protected]
   
Contabil-şef:
Bologa Viorica, telefon: (373) 22 739988; (373) 22 739955, e-mail: [email protected]

Serviciul planificare: economist coordonator  Iuliana Gonța
tel.: (373) 22 739988 fax: (373) 22 739988
e-mail: 
[email protected]  

Serviciul cadre:
Lisnic Viorica, telefon: (373) 22 739963; e-mail: [email protected]

Cancelaria: Bolocan Diana, telefon: (373) 22 725490; 
[email protected]