Institutul de Chimie

 • Romanian
 • English

Utile

PERMISE PENTRU ÎNTRODUCEREA ȘI SCOATEREA BUNURILOR DIN INCINTA INSTITUTULUI DE CHIMIE


Pentru uşurarea procedurilor legate de introducerea şi scoaterea bunurilor materiale în blocul Institutului de Chimie (str. Academiei, 3), Direcţia institutului, în calitate de responsabil pe bloc, vă propune să completaţi următoarele două formulare, după necesitate:

I. "Permis de INTRODUCERE PROVIZORIE a bunurilor materiale”
        (descărcați versiunea *.doc)

1)  Daca ați scos bunurile folosind procedura de SCOATERE PROVIZORIE -
urmați indicațiile de la punctul (ii.3) de mai jos.

2)  A se completa la introducerea bunurilor materiale provizoriu (nu permanent) şi a se prezenta la intrare în bloc (paza blocului va păstra documentul).

IMPORTANT: urmăriți ca paza blocului să semneze jos şi să scrie data/ora introducerii, memorați data introducerii bunurilor (sau numărul atribuit), necesară la scoaterea bunurilor vizate (paza blocului va păstra documentul).

3)  La scoaterea acestor bunuri solicitaţi pazei blocului să găsească acest permis vizat (spuneți data introducerii), în baza acestuia veţi putea scoate aceste bunuri fără a mai fi nevoie de alte autorizări, urmăriți doar ca paza blocului sa semneze în josul documentului pentru a atesta faptul scoaterii bunurilor vizate.

ATENȚIE: în cazul depăşirii termenului indicat în permisul de INTRODUCERE PROVIZORIE, paza blocului va prezenta permisul Direcției instituitului pentru elucidarea situației.

 

II. "Permis de SCOATERE PROVIZORIE sau PERMANENTĂ a bunurilor materiale”
(
descărcați versiunea *.doc)

1)  Daca ați introdus bunurile folosind procedura de INTRODUCERE PROVIZORIE -
urmați indicațiile de la punctul (I. 3) de mai sus.

2) A se completa la scoaterea bunurilor materiale provizoriu sau permanent şi a se prezenta la ieșirea din bloc (paza blocului va păstra documentul). Permisul fără semnătura directorului institutului nu este valabil.

 IMPORTANT: urmăriţi ca paza blocului să semneze jos şi să scrie data/ora scoaterii bunurilor (paza blocului va păstra documentul). Daca urmați procedura de SCOATERE PROVIZORIE, memorați data scoaterii bunurilor (sau numărul atribuit), necesară la re-introducere.

3) La re-introducerea acestor bunuri (în limitele termenului indicat) solicitaţi  de la paza blocului acest permis vizat (spuneți data scoaterii) - în baza lui veţi putea introduce bunurile fără a mai fi nevoie de alte autorizări, urmăriți doar ca paza blocului sa semneze în josul documentului pentru a atesta faptul re-introducerii bunurilor vizate.

ATENȚIE: în cazul depăşirii termenului indicat în permisul de SCOATERE PROVIZORIE, paza blocului va prezenta permisul Direcției institutului pentru a se aplica vinovaţilor măsurile de rigoare.

 

________________________________________________________


REVISTE DE CHIMIE ON-LINE

 1. Revista de Chimie - http://www.revistadechimie.ro
 2. Revista Materiale Plastice - http://www.revmaterialeplastice.ro 
 3. Buletinul Societăţii de Chimie România - http://www.schr.org.ro/periodice_arhiva%20BSCR.php
 4. Revista CHIMIA - http://www.tsocm.pub.ro/revistachimia
 5. Revistă de Chimie şi Tehnică - http://www.chemietechnik.de/hefte/aktuell
 
LISTE BIBLIOGRAFICE – CHIMIE

 1. http://www2.chim.upb.ro/index.php?goto_id=72
 2. http://www2.chim.upb.ro/index.php?goto_id=56
 3. http://www2.chim.upb.ro/index.php?goto_id=92
 4. http://www2.chim.upb.ro/index.php?goto_id=80
 5. http://www2.chim.upb.ro/index.php?goto_id=68
 6. http://www2.chim.upb.ro/index.php?goto_id=64
 
PUBLICAŢII ON-LINE – CHIMIE

 1. Chimie anorganică - http://www.scribd.com/doc/58503156/chimie-anorganica
 2. Chimie generală: curs - http://ru.scribd.com/doc/53071456/23-curs-chimie-generala
 3. Chimie generală: curs -http://ru.scribd.com/doc/38960084/Chimie-Generala
 4. Chimie generală: note de curs -http://ccia.ubm.ro/index_files/Discipline/CHIMIE%20WEB%20CCIA/Chimie-generala-note-de-curs.pdf
 5. Pietre preţioase - http://ru.scribd.com/doc/121208676/chimie
 
RESURSE WEB

 1. Aminele - http://www.scientia.ro/stiinta-la-minut/64-scintilatii-stiintifice-chimie/1470-chimie-organica-aminele.html
 2. Constantin Neniţescu –chimist român - http://www.scientia.ro/biografii/111-biografii-chimie/1419-marele-chimist-costin-nenitescu-1902-1970.html
 3. Rezumat teză de doctor -http://www.chimie.unibuc.ro/anunturi/rezumate%20doctorat%20ROM/Ignat.PDF
 4. Elementele chimice - http://www.webelements.com
 5. Noutăţi în chimie  - http://commodity.link/chemistry-links
 6. Nivelul electric al atomului - http://ru.scribd.com/doc/121155784/chimie
 7. Biografii ale chimiştilor - http://www.chem.qmul.ac.uk/rschg/biog.html#V