Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Rezultatele principale


       Cercetările influenţei structurii electronice asupra configuraţiei nucleelor şi dinamicii acestora s-au încununat cu finalizarea descoperirii intitulate „Efectul scindării de tunel a nivelelor energetice ale sistemelor poliatomice în stare de degenerare electronică”.
         A fost dezvoltată teoria şi practica sintezei template a compuşilor coordinativi ai metalelor de tranzitie cu liganzi organici de tip chelant şi macrociclic, printre care s-au evidenţiat compuşi cu proprietăţi practic utile.
         Au fost elaborate metode originale de sinteză a unor noi compuşi coordinativi ai biometalelor cu liganzi multifuncţionali, inclusiv compuşi cu activitate pronunţată antitumoare, antivirus, anticloroză şi cu proprietăţi psihotrope.
          Şcoala ştiinţifică în domeniul chimiei compuşilor naturali, fondată în institut, ocupă poziţia de lider în studiul reacţiei de ciclizare superacidă a terpenoidelor. S-au stabilit legităţile acestei reacţii la diferite clase de compuşi terpenici (alcooli, acetaţii lor, acizi, esteri, fenilsulfone s.a.).
         Au fost elaborate tehnologii de obţinere a cărbunilor activi din sâmburi de fructe şi de utilizare a lor în medicină, la purificarea apelor şi uleiurilor vegetale.

Cele mai valoroase elaborări:

          Compuşi coordinativi cu diverse proprietăţi utile: compuşi polinucleari ai Cr(III) în calitate de magneţi moleculari; catalizatori ai proceselor tehnologice şi biotehnologice; coloranţi macrociclici pentru mase plastice şi fibre sintetice; compuşi noi pentru obţinerea metalelor extrapure, compuşi pentru electrozi ionselectivi; agenţi de acoperire şi protecţie anticorozivă a metalelor.
         Combinaţii coordinative cu proprietăţi anticancer, antivirotice, antibacteriene, anticoccide, antidot; regulatori de creştere a plantelor, algelor.
          Produse odorante, aromatizante şi biologic active în baza compuşilor naturali terpenici accesibili cu uz în industria de prelucrare a tutunului, parfumerie, medicină.
          Metode de obţinere a substanţelor cu efect psihostimulator, anticonvulsant, sedativ, tranchilizant, antimicotic; de reglare a activităţii cardiace; compuşi cu activitate tuberculostatică pronunţată.
          Procedee de obţinere şi regenerare a cărbunilor activi din deşeurile vegetale; preparate medicinale pe bază de cărbuni activi, agenţi pentru purificarea apelor subterane şi de suprafaţă.
          Metode eficiente de dozare a metalelor grele (plumb, cupru, cadmiu, fier, nichel, zinc şi molibden) în produse alimentare şi obiecte ale mediului ambiant.
         Preparate noi din seminţe de struguri pentru medicină, veterinărie şi agricultură. Compoziţii noi pentru tencuirea suprafeţelor interne a clădirilor.

Implementari 2019

Rezultate relevante obtinute in anul 2018

Rezultate relevante obtinute in anul 2017


Rezultate relevante obtinute in anul 2016
si elaborare 2016

Rezultate relevante obtinute in anul 2015

Cel mai important rezultat științific fundamental și aplicativ obținut în anul 2014.

Inovațiile Institutului de Chimie

Raport 2019 si 2015-2019 
Raport 2018
Raport 2017
Raport 2016
Raport 2015
Raport 2014
Raport 2013
Raport 2012
Raport 2011
Raport 2010
Raport 2009
Raport 2008
Raport 2007
Raport 2006

Statistica