Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Proiecte în cadrul ”Programului de stat (2020-2023)”

 
        În anul 2020 Institutul de Chimie efectuiază cercetări în cadrul următoarelor proiecte  "Program de Stat" (2020-2023):

Prioritatea strategică I. Sănătate

Direcția strategică 3. Preparate farmaceutice si nutraceutice

 1.     20.80009.8007.03. Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice KULCIȚKI Veaceslav. 
Raport anual privind implementarea proiectului în a. 2020.


Prioritatea strategică III.
Mediu și schimbări climatice

Direcția strategică 1. Impactul factorilor biotici și abiotici asupra mediului și societății

 

1.     20.80009.7007.21. Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă. Director de proiect: academician LUPAȘCU Tudor.
Raport anual privind implementarea proiectului în a. 2020.

2.     20.80009.7007.20. Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului și sănătății populației. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice POVAR Igor.
Raport anual privind implementarea proiectului în a. 2020.

Prioritatea strategică V. Competitivitate economica si tehnologii inovative

Direcția strategică 3. Materiale, tehnologii si produse inovative

 20.80009.5007.27. Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu. Director de proiect: academician DUCA Gheorghe.
Raport anual privind implementarea proiectului în a. 2020.

20.80009.5007.04.
Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologic active și compuși nanostructurați. Director de proiect: dr. în științe chimice LOZAN Vasile.
Raport anual privind implementarea proiectului în a. 2020.

20.80009.5007.17.  Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice MACAEV Fliur.
Raport anual privind implementarea proiectului în a. 2020.

20.80009.5007.28.  Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor „s” și „d” cu liganzi polidentați. Director de proiect: dr. habilitat în științe chimice BULHAC Ion.
Raport anual privind implementarea proiectului în a. 2020.

 

 Raport privind activitatea Institutului de Chimie finantat institutional in anul 2020


Proiecte anterioare: