Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

 
Marți, 18 septembrie 2018, ora 14.00, în sala mică a Institutului de Chimie (str. Academiei, 3, etajul 3, sala 349)
va avea loc şedinţa Seminarului Știinţific de Profil ad-hoc, instituit în cadrul Institutului de Chimie, abilitat cu dreptul de a examina teza de doctorat la specialitatea 144.01 – Chimie fizică, cu titlul “STUDIUL PROCESULUI DE FOTOLIZĂ A APEI ÎN PREZENȚA COMPUȘILOR COORDINATIVI AI CUPRULUI ȘI RUTENIULUI”, elaborată de cerc. st. Marin Ion. 
 
          ORDINEA DE ZI
1. Prezentarea tezei de doctorat a dlui Marin Ion cu titlul STUDIUL PROCESULUI DE FOTOLIZĂ A APEI ÎN PREZENȚA COMPUȘILOR COORDINATIVI AI CUPRULUI ȘI RUTENIULUI, 
Specialitatea: 144.01- Chimie fizică. 
Conducător științific:
Acad., dr. habilitat, prof. univ.
Duca Gheorghe
 
 2. Nominalizarea membrilor Consiliului Științific Specializat și a Referenților oficiali.
 
       La sedinta sunt invitati toti doritorii.