Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Aviz privind organizarea conferinței internaționale: ”Chimia ecologică și a mediului - 2022”, Ediția a 7-ea

  

March 3-4, 2022, Chisinau, Republic of Moldova
 EEC-2022, http://eec-2022.mrda.md/


Vă aducem la cunoștință că în anul următor pe data  3-4 martie 2022, la Chișinău, Republica Moldova este planificată cea de a 7-ea Conferința Internațională: ”Chimia Ecologică și a Mediului/ Ecological & Environmental Chemistry” (EEC-2022), care face parte din seria de conferințe de succes organizate de Republica Moldova pe parcursul a 35 de ani cu suportul organizațiilor naționale și internaționale.

EEC-2022 este un eveniment internațional de importanța majoră, care va atrage oameni de știință tineri și experimentați, specialiști și ingineri din mai multe țări. Scopul evenimentului este susținerea unui schimb de idei, prezentarea și discutarea ultimelor rezultate privind procesele fizico-chimice și biochimice care au loc în sisteme naturale și organisme vii, asigurarea calității produselor alimentare și a vieții, precum și abordări noi ale dezvoltarii durabile, incluzând atât aspecte de inginerie și modelare cât și sociale, educaționale și inovaționale.

Informația detaliată despre EEC-2022 poate fi vizualizată pe pagina http://eec-2022.mrda.md/.

Data limită pentru înregistrarea participanților este 15 octombrie, 2021. Prezentarea rezumatelor pentru publicare poate fi efectuată prin completarea formularului de înregistrare.

Vom fi recunoscători pentru diseminarea informației privind Conferința EEC-2022 colegilor și participanți potențiali din domeniile vizate.

 

Comitet organizațional al conferinței EEC-2022:

[email protected]

http://eec-2022.mrda.md/