Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

Marți, 26 iunie 2018, ora 11.00, în sala mică a Institutului de Chimie (str. Academiei, 3, etajul 3, bir. 349) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil ad hoc din cadrul Institutului de Chimie, la specialitatea: 143.04. Chimia bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi. În cadrul ședinței vor fi prezentate pentru evaluare tezele de doctor în chimie întitulate:

·        „Sinteza terpenoidelor drimanice și homodrimanice cu unități  structurale heterociclice și studiul activității antimicrobiene”, autor : doamna Lidia LUNGU. Conducător științific: dr. hab. în chimie, conferențiar cercetător Aculina ARÎCU.

·           „Sinteza unor di și sesquiterpenoide biciclice funcționalizate ce conțin azot și studiul activității biologice”, autor: doamna Elena SECARĂ. Conducător științific: dr. hab. în chimie, conferențiar cercetător Aculina ARÎCU.

 

La ședință sunt invitați toți doritorii.