Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

     
     
Joi, 3 octombrie 2013, ora 14.00, în şedinţa Consiliului Ştiinţific

Specializat D 05.11.00.11 – 06  din cadrul Institutului de Chimie al A.Ş.M.

(str. Academiei 3, sala mică, et. 3), va avea loc susţinerea publică a tezei de

doctor în chimie cu titlul
„Studiul interacțiunii metalelor (Hg, Cr, Zn, Ag,

Au) cu Arthrobacter Genera și Spirulina Platensis
,

specialitatea 11.00.11 – Protecția mediului ambiant și folosirea rațională a

resurselor naturale,  elaborată de către doctoranda a. III (f/r)

Inga Zinicovscaia.

 
Conducător ştiinţific: academician Gheorghe Duca.
 
                      
                                 Sunt invitaţi toţi doritorii