Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Aviz

         Joi, 26 aprilie 2012, ora 1400 în sala mică a Institutului de Chimie al A.Ş.M. (str. Academiei 3, etajul 3) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 02.00.03 – chimie organică, 02.00.10 – chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi din cadrul Institutului de Chimie al A.Ş.M., unde va fi prezentată teza de doctor în chimie cu titlul: “Elaborarea metodelor de sinteză a compuşilor tetra- şi pentanorlabdanici practic importanţi”, specialitatea 02.00.10 – chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi.

        Autor:  Carolina Edu, cerc. șt. al lab. Chimia Terpenoidelor,  
                             Institutul de Chimie al A.Ş.M.
Conducător științific: academician Pavel Vlad.
                   
                    
    Sunt invitați toți doritorii.