Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

Marți, 26 iunie 2018, ora 09.00, în sala mică a Institutului de Chimie (str. Academiei, 3, etajul 3, bir. 349) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil ad hoc din cadrul Institutului de Chimie, la specialitatea: 143.04. Chimia bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi, în cadrul căreia doamna Olga MORARESCU va prezenta pentru evaluare teza de doctor în chimie cu titlul: Transformări sintetice ale acizilor ent-kaur-16-en-19-oic şi ent-trachiloban-19-oic. Conducător științific: dr. hab. în chimie, conferențiar cercetător Nicon UNGUR.

 

La ședință sunt invitați toți doritorii.