Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Dispozitie

 Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM
INSTITUTUL DE CHIMIE

D I S P O Z I Ţ I E  
Nr 03 din 16 martie 2020
 
Cu privire la măsurile de profilaxie
a infecţiei COVID-19
 
 
      În temeiul Hotărârilor nr.6 din 10 martie 2020, nr.7 din 13 martie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică privind evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19, ordinului nr. 320 din 16.03.2020 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării “Cu privire la activitatea organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării”, Hotărârii Guvernului nr.1431 din 29.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul de alertă precoce şi răspuns rapid pentru prevenirea, controlul bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică, şi în scopul realizării măsurilor de profilaxie a gripei, infecţiilor acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) şi infecţiilor respiratorii acute severe (SARS- CoV-2) în Institutul de Chimie,
 
 
D I S P U N:
 
Se ia act de informaţia din Hotărârile nr.6 din 10 martie 2020 şi nr.7 din 13 martie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică privind evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19, și ordinul nr. 320 din 16.03.2020 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării “Cu privire la activitatea organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării”;
 
A aduce la cunoştinţă şefilor de subdiviziuni a Institutului de Chimie hotărârile nominalizate a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică privind evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19 şi măsurile de prevenire a gripei în conformitate cu planul anexat;
 
Se interzice, în perioada 16 martie - 01 aprilie 2020, organizarea şi desfăşurarea manifestărilor/întrunirilor cu participarea unui număr mai mare de 5 persoane.
 
Se limitează accesul persoanelor străine în sediul Institutului de Chimie, să se întocmească listele de prezenţă a acestora;
 
Serviciul personal va aduce la cunoştinţa şefilor subdiviziunilor Institutului prezenta dispoziţie;
Controlul executării prezentei dispoziţii revine dnei Raisa Nastas, director adjunct pentru activitatea științifică.
 
 
 
Directorul Institutului,
doctor habilitat în științe chimice
Aculina ARÎCU