Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Conferinţa Internaţională dedicată aniversării a 55-a de la fondarea Institutului de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei

 

Comitetul de Organizare Vă invită de a participa la Conferinţa Internaţională dedicată aniversării a 55-a de la

fondarea Institutului de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei
, care va avea loc la Chişinău,

Republica Moldova
la 28-30 mai 2014.

 Programul Conferinţei va include Prezentări Plenare, Comunicări Orale şi Poster ce cuprind lucrări originale

fundamentale și aplicative. Vor fi acceptate comunicări ce conțin rezultate semnificative și nepublicate anterior.

         Secţiile conferinţei:
              
          Chimie anorganică și fizică
          Chimie analitică și ecologică
          Chimie organică și bioorganică
 

 
Informaţia cu privire la înregistrare şi trimiterea rezumatelor poate fi accesată pe site-ul conferinţei.

Pagina web a conferinței