Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Comunicat de presa

Comunicat de presă despre realizarea Programului de Stat
„Design-ulsubstanţelorchimiceşi
dirijareaarhitecturiimaterialelorpentru diverse aplicaţii”

 
        Pe data de 05 septembrie 2014 a avut loc ședința consiliului științific pentru

audierea rezultatelor intermediare în cadrul Programului de Stat „Design-ul substanţelor

chimice şi dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicaţii”, conducător acad.

Gheorghe Duca.
       
      În cadrul evenimentului s-au discutat rapoartele a 8 proiecte, care au inclus

dezvoltarea noilor materiale cu proprietăți magnetice, catalitice, inclusiv cele

fotocatalitice, a nanomaterialelor, a senzorilor electromagnetici și a noilor compuși cu

activitate biologică. Printre principalele realizări se numără obținerea a 6 compuși noi cu

proprietăți antifungice, antibacteriene, a 7 compuși noi cuproprietăți antituberculoase, a

16 noi compuși cu proprietăți magnetice, 9 compuși noi cu proprietăți fotocatalitice, 5

compuși coordinativi poroși. De asemenea, prin metode biotehnologice prin cultivarea

microalgelor au fost obținute nanoparticule de argint. Cinci compuși cu proprietăți

anticanceroase au fost supuși testării biologice.
        
        Pe baza rezultatelor prezentate au fost publicate 6 articole în reviste de

specialitate din străinătate și 13 teze la foruri științifice internaționale.


Prezentările rezultatelor intermediare ale proiectelor vor fi disponibile pe pagina web:


www.cfcfa.asm.md