Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

      
     Joi, 24  ianuarie  2013, în şedinţa Consiliilor  Ştiinţifice Specializate

DH 05.02.00.03 – 06 şi DH 05.02.00.03 – 07 din cadrul Institutului de Chimie

al A.Ş.M.
(str. Academiei 3, sala mică), va avea loc susţinerea publică  a

tezelor de doctor în chimie
cu titlul:

1.       Sinteza şi studiul 5-aril-1,3,4-oxadiazol-2-tiolilor şi a derivaţilor

lor
”, specialitatea 02.00.03 – chimie organică, elaborată de către

cercetătorul ştiinţific stagiar 
al laboratorului Sinteza Organică

 
Rîbkovskaia Zinaida (ora 10.00).

Conducător ştiinţific: dr. hab. în chimie, prof. cerc. Fliur Macaev.


2. “Sinteza şi proprietăţile compuşilor noi din seria spiro”, 

      specialitatea 02.00.03 –
chimie organică, elaborată de către cercetătorul

      ştiinţific stagiar al laboratorului Sinteza
Organică  Sucman Natalia

     
(ora 12.00).

          Conducător ştiinţific: dr. hab. în chimie, prof. cerc. Fliur Macaev.


             
         Sunt invitaţi toţi doritorii.