Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

 

Vineri, 9 octombrie 2020, ora 1400, va avea loc şedinţa în regim on-line a Seminarului Știinţific de Profil ad-hoc, instituit pentru evaluarea tezei de doctor în științe chimice la specialitatea 141.01. Chimie anorganică, elaborată de către dna Aliona VITIU.

 

Adresa web (linkul) la care poate fi urmărită ședința:

https://us02web.zoom.us/j/2855057466

Nume de identificare: 285 505 7466


AGENDA DE LUCRU

1.    Prezentarea tezei de doctor în științe chimice de către dna Aliona VITIU, cu titlul: ” Compuși coordinativi ai unor metale tranziționale cu liganzi polidentați ce conțin azot, oxigen și sulf. Sinteză, arhitectură structurală, proprietăți”, specialitatea: 141.01. Chimie anorganică.

2.    Nominalizarea membrilor Consiliului Științific Specializat și a referenților oficiali.


La ședință sunt invitați toți doritorii.