Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Laureat al Concursului Naţional de Susţinere a Ştiinţei „Tînărul Savant al anului 2009”

      “Tînărul savant al anului 2009”, cu premiul de 15 mii lei, a fost nominalizat Denis Prodius, doctor în chimie, cercetător ştiinţific superior în Laboratorul Chimie Bioanorganică şi Nanocompozite al Institutului de Chimie al A.Ş.M.
      În anul 2009 dr. în chimie Denis Prodius este autor şi coautor a 4 articole ştiinţifice publicate în reviste cu factor de impact, 4 articole trimise şi acceptate pentru publicare, o hotărîre pozitivă de acordare a brevetului, 9 rezumate la diferite Conferinţe Internaţionale şi a participat activ la relizarea cercetărilor în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale.
     Printr-un procedeu original tînărul chimist a obţinut 9 compuşi coordinativi heteronucleari de tip „fluture”, structura cărora a fost confirmată cu mai multe metode fizice de cercetare, inclusiv cu ajutorul razelor X; a elaborat o strategie nouă pentru sinteza nanoparticulelor de Fe2O3 cu dimensiuni mici în uleiul de floarea soarelui.