Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

Vineri, 5 mai 2017, ora 1500 în sala mică a Institutului de Chimie al AȘM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Chimie al A.Ş.M.,

 

abilitat cu dreptul de a examina teza de doctor in stiinte chimice la specialitatile 143.01 – chimie organică si 143.04-chimie bioorganica, chimia compusilor naturali si fiziologic activi.

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea tezei de doctor în științe chimice de către dl. Pogrebnoi Vsevolod, întitulată: “Sinteza oxindolilor substituiţi pe baza izatinelor”, specialitatea: 143.01 – chimie organică. Conducator științific: dr. hab. în chimie, profesor Fliur Macaev.

2. Nominalizarea membrilor Consiliului Științific Specializat și a referenților oficiali.

 

La ședință sunt invitați toți doritorii.