Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Laureat al Concursului Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru lucrări ştiinţifice


          Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M.  l-a nominalizat pe doctorul habilitat în chimie, profesorul Tudor Lupaşcu, director al Institutului de Chimie al A.Ş.M. laureat al Concursului Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru lucrări ştiinţifice.  
           În anul 2009 dr. hab în chimie, prof. Tudor Lupaşcu a publicat 17 articole, inclusiv 5 articole ştiinţifice în reviste cu factor de impact, 9 brevete de invenţie, 3 hotărîri pozitive de acordare a brevetului, 7 cereri de brevet înaintate şi o cerere de acordare a mărcii, a participat activ cu comunicări ştiinţifice la numeroase Conferinţe Internaţionale.
Cercetările relizate în anul 2009 au fost focusate în direcţia studiului proceselor şi evidenţierea mecanismelor de sinteză a catalizatorilor carbonici şi utilizarea lor în procesele de tratare a apelor naturale şi reziduale. Au fost, deasemenea, studiate procesele de depolimerizare a taninurilor obţinute din seminţe de struguri. S-au stabilit mecanismele de oxidare a poluanţilor organici şi anorganici pe suportul catalitic de cărbuni activi.
            Un rol deosebit dr. hab., prof. Tudor Lupaşcu a atras problemei implementării rezultatelor ştiinţifice în economia naţională. Astfel, la S.A. „Farmaco” în baza substanţei biologic active a fost produs un lot de medicamente, care au fost testate cu succes la 4 clinici medicale din mun. Chişinău. La S.A. „Monolit” a fost pusă în funcţie o linie tehnologică de producere a materialelor de construcţie în baza brevetului de invenţie elaborat de către profesorul Tudor Lupaşcu. La S.A. „Odgon” din or. Basarabeasca  au fost produse materiale de construcţie, deasemenea, în baza brevetului de invenţie, autor al căruia este dl Tudor Lupaşcu. În total au fost realizate 9 implementări în practică.

                                            "Topul inovaţiilor 2009" 

        În perioada 23 noiembrie – 10 decembrie a.2009 Comisia de expertiză a examinat dosarele depuse la Concursul “Topul inovaţiilor 2009”, care s-a desfăşurat în perioada octombrie-noiembrie a.2009, şi a desemnat învingătorii concursului nominalizat.
         Organizatori ai acestei competiţii intelectuale, aflată în a doua ediţie, au fost Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova.
         Scopul Concursului „Topul inovaţiilor 2009” a fost determinarea celor mai valoroase 10 inovaţii în diverse domenii de cercetare şi inovare. La concurs au participat instituţii şi organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, de stat şi private, care în anul 2009 au inventat sau au implementat inovaţii şi tehnologii inovaţionale. Prioritate a fost acordată lucrărilor cu un efect economic pozitiv net, precum şi celor cu un impact pozitiv asupra dezvoltării economiei naţionale, durabilităţii mediului înconjurător. Din 40 de inovaţii, înaintate la concurs, în rezultatul examinării lor de către Consiliul de experţi, în topul celor mai valoroase 10 a fost selectată inovaţia „Compoziţie uscată pentru tencuire”, conducător dr. hab., prof. Tudor LUPAŞCU, Institutul de Chimie al AŞM, care s-a plasat pe locul I.
         Festivitatea de înmânare a diplomelor şi premiilor învingătorilor în Concursul „Topul inovaţiilor 2009” a avut loc la 29 decembrie 2009, în Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.