Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

 

ANUNȚ
privind susţinerea tezei de doctor habilitat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în științe chimice

Candidat:  dr. LOZAN Vasile

Consiliul ştiinţific specializat ad-hoc: DH 141.01-05 din cadrul Institutului de Chimie:

 

Preşedinte al Consiliului științific specializat

BULHAC Ion – doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, șef de laborator, Institutul de Chimie.

 

Secretar științific al Consiliului științific specializat

COCU Maria  doctor în științe chimice, conferențiar cercetător, secretar științific, Institutul de Chimie.

Membri ai Consiliului Științific Specializat:

1.     GULEA Aurelian – academician, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, șef de laborator, Universitatea de Stat din Moldova.

2.     DICUSAR Alexandr – membru corespondent, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, șef de laborator, Institutul de Fizică Aplicată.

3.     UNGUR Nicon – doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător,  cercetător științific principal, Institutul de Chimie.

 

Referenți oficiali:

1.       PUI Aurelian – doctor în științe chimice, profesor universitar, Universitatea   „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România.

2.       GUȚANU Vasile - doctor habilitat în științe chimice, profesor cercetător, Universitatea de Stat din Moldova.

3.       MACAEV Fliur – doctor habilitat în științe chimice, profesor cercetător, șef de laborator, Institutul de Chimie.

 

Titlul tezei: ”Studiul compuşilor coordinativi macrociclici şi cu contur deschis ai unor metale în baza 2,6-diformiltiofenolului”.

 

Specialitatea: 141.01. Chimie anorganică

Data: 20 ianuarie 2021

Ora: 1400

Ședință se va desfășura în regim online prin intermediul platformei Zoom.

Linkul de participare la ședință: https://us02web.zoom.us/j/88155485616 

Meeting ID: 881 5548 5616.

 

Teza de doctor habilitat poate fi consultată online http://www.cnaa.md  și la Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.

 

 

Sunt invitați toți doritorii