Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Femeia care ştie să înnobileze moleculele

 
 
       
          De fiecare dată când trebuie să scriu un mesaj colegilor și prietenilor mei cu ocazia zilelor de naștere, mă inspir din poezia Marelui Eminescu „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie“. Recit poezia și apoi încep a cugeta ce pot eu să-i doresc persoanei în cauză. Ce aș putea eu să-i doresc colegei mele, vicedirector pentru probleme de știință, dnei doctor habilitat în chimie Aculina Arîcu, care întrunește toate calitățile pe care trebuie să le aibă o femeie și o savantă. Este frumoasă, deșteaptă, gingașă, inteligentă, prevăzătoare, cu spirit analitic. Se gândește la un viitor mai bun – atât pentru persoana sa, cât și pentru toți cei care o înconjoară, pe care îi are în calitate de colegi sau învățăcei.

          Dna Aculina Arîcu emană permanent cuante de lumină care scot în evidență frumosul, armonia sufletului, bunătatea, umanitatea, noi orizonturi științifice. Și toate aceste calități le-a moștenit genetic de la părinții ei – tatăl Nicolae Cîlcic (Dumnezeu să-l odihnească în pace) și mama Anastasia Cîlcic. Dna Aculina Arîcu s-a născut în satul Babele (azi Oziornoe) din județul Ismail. Acest sat este situat la sudul lacului dunărean Ialpug. Un corp de apă mare care se alimentează cu apă din Dunăre în perioada de primăvară-vară, când nivelul acestui fluviu este înalt.

          Prin anii 1985-1988, de multe ori am fost și eu, împreună cu regretatul chimist și ecolog Valeriu Ropot, în satul Babele (Oziornoe). În acea perioadă cercetam profund calitatea apei în cadrul proiectului „Canalul Dunăre – Ialpug – Taraclia”, care avea ca scop transportarea apei din fluviul Dunăre în lacul de acumulare Taraclia, ca apoi să fie folosită pentru irigarea cernoziomurilor din Bugeacul Basarabiei. Evident că în aceste expediții ecologice, aflându-ne în satul Babele, i-am vizitat și pe moș Nicolae Cîlcic și mătușa Anastasia, doi mari gospodari din partea locului. Se bucurau de fiica lor Aculina. În acest sat s-a născut și mareșalul Alexandru Averescu. În centrul satului se află și astăzi monumentul acestui vestit comandant de oști.

          Dna dr. hab. Aculina Arîcu este un suflet care emană mereu energie pozitivă și care adoră substanțe cu mirosuri fine. Aceste însușiri ale dnei Aculina Arîcu au fost amplificate după ce a fost încadrată în câmpul muncii în Institutul de Chimie al AȘM în laboratorul condus de patriarhul chimiei bioorganice, chimiei compușilor naturali și fiziologic activi, academicianul Pavel Vlad. În acest laborator colega noastră a deprins să modifice moleculele substanțelor naturale, dându-le proprietăți nobile: odorifere, antimicrobiene și antioxidante. Proprietățile substanțelor depind de structura chimică, configurația geometrică, poziția grupelor funcționale în molecule. Noblețea moleculelor depinde de iscusința cercetătorului de a le modifica, dându-le noi însuşiri,
cu scopul de a fi utile în diverse domenii ale economiei naționale. Cercetările realizate de dna dr. habilitat Aculina Arîcu au permis stabilirea selectivității reacțiilor de scindare fotolitică și ozonolitică a compușilor labdanici și drimanici în scopul obținerii terpenoidelor polifuncționale - precursori ai compușilor cu proprietăți nobile.

             Rezultatele principial noi obţinute pentru ştiinţă şi practică au identificat o nouă direcţie de cercetare în chimia terpenoidelor prin elaborarea metodelor originale chemo-, regio- şi stereoselective de sinteză a unei serii de compuşi noi drimanici şi norlabdanici optic activi, inclusiv a celor cu conţinut de azot şi halogeni în baza diterpenoidelor labdanice accesibile. Aceşti compuşi reprezintă sintoni chirali importanţi pentru obţinerea terpenoidelor superioare şi a compuşilor cu valoare practică, inclusiv a substanţelor biologic active, de interes sporit pentru aplicaţii în industria farmaceutică, parfumerică, cosmetică şi alimentară.

            Rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale dnei dr. habilitat Aculina Arîcu, înalt apreciate în ţară şi pe plan internaţional, au fost publicate în peste 110 lucrări ştiinţifice, inclusiv 1 monografie, 4 articole de sinteză, 36 de articole în reviste de circulaţie internaţională, 16 brevete de invenţie, 4 dintre ele fiind implementate, au fost prezentate la peste 54 de foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

            Dr. hab. Aculina Arîcu acordă o deosebită atenţie pregătirii tinerilor specialişti competitivi şi de înaltă calificare, ca conducător ştiinţific al tezelor de doctorat, masterat, licentă şi în calitate de secretar ştiinţific al Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezelor de doctorat şi doctorat habilitat.

            În funcţia de vicedirector ştiinţific al Institutului de Chimie al AŞM dr. habilitat Aculina Aricu, împreună cu întreaga echipă a direcţiei institutului desfăşoară o activitate fructuoasă în vederea realizării prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, care vizează sporirea suportului ştiinţei în soluţionarea problemelor economiei naţionale prin optimizarea structurii institutului, concretizarea şi actualizarea direcţiilor principale de cercetare, revitalizarea bazei tehnico-materiale, pregătirea cadrelor, extinderea relaţiilor internaţionale ş.a.

             Pământul se rotește, anii trec, vârsta oamenilor se majorează… Este foarte bine când cu aceste fenomene naturale se adună în palmaresul personalităților și rezultate performante. Din rândurile de mai sus se vede că protagonista noastră, dna dr. hab. Aculina Arîcu, are cu ce se mândri. Viața continuă și, evident, îi dorim dnei Aculina Arîcu, exprimându-ne în termeni chimici, valențe trainice cu cei dragi, echilibre stabile, energie suficientă, configurație și geometrie perfectă, procese și mecanisme dirijate, lumină lină zi și noapte, sinteze ale substanțelor nobile din plin, randamente maxime în activităţi etc. Desigur că îi dorim dnei Aculina Arîcu și multă sănătate, iubire de la cei dragi, armonie cu cei care o înconjoară, frumusețe fizică și sufletească din plin și, bineînţeles, mulți nepoți și nepoțele.

              Asta îți doresc eu ție, dragă doamnă Aculina Arîcu.


Cu deosebit respect,
profesor Tudor LUPAŞCU,
director al Institutului de Chimie al AŞM,
m. cor., dr. hab. în chimie

Sursa: Literatura și arta, Nr. 23 (3588) din 5 iunie 2014