Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

CondoleanteAcademia de Ştiinţe a Moldovei
Institutul de Chimie

anunţă cu profundă îndurerare că la 24 martie 2017 s-a stins din viaţă
savantul notoriu, academicianul PAVEL VLAD, 

doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar, Laureat al Premiului de Stat al Moldovei, Om Emerit al Republicii Moldova, Cavaler al Ordinului Republicii şi medaliei Dimitrie Cantemir.
 

Recunoaşterea internaţională a nivelului înalt al cercetărilor efectuate în cadrul şcolii ştiinţifice a academicianului Pavel VLAD are la bază caracterul lor polivalent, ţinuta modernă şi argumentată a concluziilor, documentarea elaborărilor şi reproductibilitatea rezultatelor şi a fost demonstrat prin includerea echipelor din această şcoală ştiinţifică la realizarea diferitelor proiecte din cadrul programelor NATO, INTAS, CRDF, SCOPES.

În aceste clipe de grea pierdere exprimăm condoleanţele noastre sincere familiei şi rudelor, suntem alături de cei care deplâng plecarea pe drumul fără de întoarcere a academicianului Pavel VLAD, chipul luminos al căruia va rămâne veşnic viu în inimile noaste.

Dumnezeu să-l odihnească în pace !