Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

A V I Z

   Vineri, 30 septembrie 2016, ora 14:00, în sala mică a Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(str. Academiei, 3, etajul 3, bir. 349)

Va avea loc şedinţa
Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a examina teze de doctorat, la specialităţile: 144.01. Chimie fizică; 145.01. Chimie ecologică; 166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale.

ORDINEA DE ZI
 
1)    Prezentarea tezei de doctor în științe chimie a dlui Arsene Ion cu titlul: "STUDII CUANTO-CHIMICE ALE INTERMEDIARILOR IN PROCESELE CATALITICE CU PARTICIPAREA COMPUȘILOR METALELOR TRANZIȚIONALE ȘI PEROXIDULUI DE HIDROGEN".

Specialitatea: 144.01. Chimie fizică

Conducător științific:    dr. habilitat, prof. univ.    Ivan Ogurțov

Consultant științific:    dr.    Natalia Gorincioi.


2)     Nominalizarea membrilor Consiliului Științific Specializat și a Referenților oficiali.

Sunt invitati toti doritorii.