Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Aviz

         Joi, 26 aprilie 2012, ora 1600 în sala mică a Institutului de Chimie al A.Ș.M. (str. Academiei 3, etajul 3) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 02.00.03 – chimie organică, 02.00.10 – chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi din cadrul Institutului de Chimie al A.Ş.M., unde va fi prezentată teza de doctor în chimie cu titlul: “Sinteza şi proprietăţile compuşilor noi din seria spiro”, specialitatea 02.00.03 – chimie organică.
 
           Autor:  Natalia Sucman, cerc. șt. al lab. Sinteza Organică, 
                              Institutul de Chimie al A.Ş.M.

Conducător științific: dr. hab. în chimie  Fliur Macaev, șef al lab.
        Sinteza Organică, Institutul de Chimie al A.Ș.M.

                      Sunt invita
ți toți doritorii.