Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

 Luni, 28 octombrie 2019, ora 14.00, în sala mică a Institutului de Chimie (str. Academiei, 3, etajul 3, bir. 349) va avea loc şedinţa Seminarului Știinţific de Profil ad-hoc din cadrul Institutului de Chimie, abilitat cu dreptul de a examina teze de doctorat la specialitatea 143.04. Chimia bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi.

  AGENDA  ȘEDINȚEI

1. Prezentarea tezei de doctor în ştiinţe chimice de către doamna Vladilena GÎRBU, întitulată: ” Synthesis of polyfunctionalized terpenic derivatives via radical and cationic reactions.
Specialitatea: 143.04. Chimia bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi.
Conducător științific: dr. hab. în chimie, conferențiar cerc. Veaceslav KULCIȚKI.
Consultant științific: dr. hab. în chimie, conferențiar cerc. Nicon UNGUR.
2. Nominalizarea membrilor Consiliului Științific Specializat și a referenților oficiali.
 
 La ședință sunt invitați membrii SŞP şi toţi doritorii.