Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Aviz

   Vineri, 20 decembrie 2013, ora 0900, în sala mică a Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

(str. Academiei, 3, etajul 3) va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Chimie,

abilitat cu dreptul de a examina teze de doctorat, la specialităţile: 02.00.04 – Chimie fizică; 02.00.04 – Chimie

ecologică; 11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale.


ORDINEA DE ZI

Prezentarea tezei de doctor în chimie a cercetătorului științific LARISA POSTOLACHI  cu titlul „DINAMICA

FORMELOR DE FOSFOR ŞI METALELOR GRELE ÎN SISTEMUL APĂ-MATERII ÎN SUSPENSIE-SEDIMENTELE

PRUTULUI ŞI NISTRULUI”,
Specialitatea 11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor

naturale.
  
Conducător științific:  Rusu Vasile, dr. hab., conf. cerc.

Consultant științific:   Lupașcu Tudor, mem. cor., dr. hab., prof.


Sunt invitați toți doritorii.