Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

IN MEMORIAM
 
Doctorul habilitat în științe chimice Vasile Rusu

        Institutul de Chimie aduce la cunoştinţa comunităţii ştiinţifice şi didactice despre trecerea în neființă a savantului chimist - personalitate notorie, cercetător cu o bună pregătire teoretică și experimentală în domeniul chimiei fizice și ecologice, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător Vasile RUSU.

       Dr. hab. Vasile Rusu s-a născut la 9 noiembrie 1949, s. Vorniceni, rl. Strășeni, Republica Moldova. În anul 1972 a absolvit Universitatea de Stat din Chişinău. 

        În anul 1983 a susținut cu succes teza de doctor în științe chimice, iar în anul 2005 – teza de doctor habilitat în științe chimice. În cadrul Institutului de Chimie a activat începând cu anul 1981, unde a parcurs consecutiv toate treptele de la inginer-chimist până la cercetător științific principal.

       Cercetările ştiinţifice realizate de către dr. hab. Vasile Rusu includ studiul mineralelor argiloase, chimiei suprafeţei şi modelelor de adsorbţie; sinteza adsorbanţilor intercalaţi; studiul chimiei solizilor sistemelor acvatice, evaluarea impactului şi audit de mediu, proceselor de sorbţie a poluanţilor de natură antropogenă pe adsorbanţi minerali, precum şi caracteristicile fizico-chimice a sedimentelor acvatice a principalelor surse de apă din Republica Moldova.

        Rezultatele cercetărilor ştiinţifice, înalt apreciate în ţară şi pe plan internaţional, au fost publicate în circa 200 lucrări ştiinţifice, inclusiv un curs de lecţii, 120 articole, 3 brevete de invenţie, peste 50 rezumate la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

        Pentru rezultate valoroase în domeniul cercetărilor ştiinţifice dl Vasile Rusu  a fost decorat cu Diploma de Onoare al AŞM (a. 2001), Diplomă de Recunoştinţă a AŞM (a. 2009), Medalia „Nicolae Milescu Spătaru” (a. 2019). Dr. hab. V. Rusu a fost membru al Comisiei de Acreditare a CNAA.

         Domnul Vasile Rusu a acordat o deosebită atenţie pregătirii cadrelor de înaltă calificare, în calitate de conducător ştiinţific al tezelor de doctorat, licență şi masterat. Sub conducerea ştiinţifică a dlui Vasile Rusu au fost pregătite şi susţinute două teze de doctor în chimie. În funcţia de cercetător ştiinţific principal împreună cu întreaga echipă a desfăşurat o activitate fructuoasă în vederea realizării prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, care vizează sporirea suportului ştiinţei în soluţionarea problemelor economiei naţionale, pregătirea cadrelor, extinderea relaţiilor internaţionale, ş.a.

 

            În aceste clipe de grea pierdere şi tristeţe profundă pentru toţi cei care l-au cunoscut, exprimăm sincere condoleanţe familiei şi rudelor. Suntem alături de acei care deplâng plecarea pe drumul neîntoarcerii al doctorului habilitat Vasile Rusu, chipul luminos al căruia va rămâne veşnic viu în inimile noastre.

Mitingul  de doliu va avea loc marți, 18 februarie 2020, ora 9:00

pe adresa str. Gh. Asachi 62/4


 

Conducerea și colectivul Institutului de Chimie

13 februarie 2020