Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Aviz

       Luni, 28 mai, ora 14.00 în sala mică a Institutului de

Chimie al A.Ș.M. (str. Academiei,3, etajul 3) va avea loc

şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 05.02.00.01-07

la specialitatea 02.00.01 – chimie anorganică din cadrul

Institutului de Chimie, unde va fi prezentată teza de doctor

în chimie cu titlul:
"Compuși coordinativi ai

cobaltului(III), nichelului(II) și cuprului(II) în baza


α
-dioximelor cu anioni anorganici. Sinteză,

structură, proprietăți

 

Autor:

Rija Andrei
, cercetător științific, lab. Chimia Coordinativă, Institutul de Chimie al A.Ș.M.

Conducător ştiinţific:

dr. hab. în chimie, conf. univ. Bulhac Ion, șef lab. Chimia Coordinativă, Institutul de Chimie al A.Ș.M.

 

 
Sunt invitaţi toţi doritorii.