Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Şedinţa Consiliului Ştiinţific

Miercuri, 2 decembrie 2009, ora 9.00
în sala mică va avea loc şedinţa
Consiliului Ştiinţific al Institutului de Chimie al A.Ş.M.
Ordinea de zi:
1. Audierea rapoartelor privind activitatea ştiinţifică şi ştiinţifico-organizatorică a subdiviziunilor  
    Institutului de Chimie în anul 2009; 
2. Cu privire la înaintarea candidaturilor pentru participarea la Concursul Naţional de susţinere a ştiinţei 
    şi inovării în Republica Moldova „Savantul anului” şi la Concursul Academiei de Ştiinţe pentru lucrări 
    ştiinţifice 
3. Cu privire la înaintarea dosarului pentru conferirea titlului ştiinţific „conferenţiar cercetător” dr. în   
    chimie Cazac Tatiana, cercetător ştiinţific superior al laboratorului Metode Fizico-Chimice de
    Cercetare şi Analiză;
4. Diverse