Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Aviz

          
          Miercuri, 25 aprilie  2012, ora 1400 în sala mică a Institutului de Chimie al A.Ș.M. (str. Academiei 3, etajul 3) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 02.00.03 – chimie organică, 02.00.10 – chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi din cadrul Institutului de Chimie al A.Ş.M., unde va fi prezentată teza de doctor habilitat în  chimie cu titlul: “Sinteza structural- şi stereoselectivă a compuşilor drimanici şi norlabdanici”, specialitatea 02.00.10 - chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi.

   Autor: dr. în chimie  Aculina
Arîcu, cercetător științific coordonator al
                    lab. Chimia Terpenoidelor, Institutul de Chimie al A.Ş.M.
           Consultant științific: academician Pavel Vlad.
 
 
                         Sunt invitați toți doritorii.