Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

 

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat: GÎRBU Vladilena

Conducător ştiinţific: dr. hab.,conf.cerc. KULCIȚKI Veaceslav

Consultant ştiinţific: dr. hab., conf. cerc. UNGUR Nicon

Consiliul ştiinţific specializat: D 143.04-05 din cadrul Insitutului de Chimie

Titlul tezei: “Synthesis of polyfunctionalized terpenic derivatives via radical and cationic reactions” / ”Sinteza derivaților terpenici polifuncționalizați prin intermediul reacțiilor radicalice și cationice.”

Specialitatea: 143.04 Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi

Data: 16 iunie 2020

Ora: 1400

Ședința va avea loc în regim on-line și poate fi urmărită pe adresa web: https://join.skype.com/mqbv5VMdagVj

 Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Științifică „Andrei Lupan”.

Transmisiunea video on-line poate fi urmarita accesand urmatorul link:

https://www.youtube.com/watch?v=IruoSIw9DuU


Sunt invitați toți doritorii.