Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Conferinţa Internaţională jubiliară, dedicată celei de a 50-a aniversări de la fondarea Institutului de Chimie al A.Ş.M.

 
În perioada 26-28 mai 2009 în Chişinău şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa Internaţională Jubiliară, dedicată celei de a 50-a aniversări de la fondarea Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Lucrările Conferinţei au fost ţinute în limbile Română, Engleză şi Rusă.
Deschiderea Conferinţei a avut loc la 26 mai, ora 9:00 în Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe, celelalte sesiuni au fost petrecute în incinta Institutului de Chimie şi a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a A.Ş.M. „A. Lupan”.
La conferinţă au participat peste 150 participanţi din 14 ţări (Moldova, România, Ucraina, Rusia, Belorus, Lituania, Italia, Franţa, Germania, Spania, Polonia, Japonia, Israel, SUA).
Au fost prezentate 14 comunicări plenare, 28 comunicări orale si 150 postere.