Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

Vineri, 22 mai 2015, ora 10.00, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat   D 05.166.02 – 02 din cadrul Institutului de Chimie al AŞM (str. Academiei 3, bir.349, et. 3), va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în chimie cu titlul:Мониторинг фталатного загрязнения в продукции винодельческой отрасли” („Monitoringul reziduurilor de ftalaţi în produse vitivinicole”), specialitatea 166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale, elaborată de către dl Dmitri LAZACOVICI.

Conducător științific: acad., dr. hab. în chimie, prof. univ. Gheorghe  DUCA
Consultant ştiinţific: dr. hab. în chimie, prof. univ. Rodica STURZA


                                Sunt invitaţi toţi doritorii