Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

Vineri, 24 iunie 2016, ora 1100, în sala mică a Institutului de Chimie, et. 3. (str. Academiei 3), în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat ad-hoc D 05.145.01-02,  va avea loc prezentarea publică a tezei de doctor

 

 Dnei Elena MOŞANU

cu titlul „Impactul compuşilor azotului amoniacal asupra componentelor calcaroase”,

specialitatea 145.01 - Chimie ecologică

 

 

Conducător ştiinţific,
Doctor habilitat, prof. cerc., membru corespondent Tudor LUPAŞCU

 

 

Consultant ştiinţific, dr., conf. cerc.  Maria SANDU

 

 

Sunt invitaţi toţi doritorii.