Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

 
Sîmbătă, 31 ianuarie 2015, ora 0900, în sala mică a Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(str. Academiei, 3, etajul 3)

Va avea loc şedinţa

Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a examina teze de doctorat, la specialităţile: 144.01 – Chimie fizică; 145.01 – Chimie ecologică; 166.02 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale.
 
ORDINEA DE ZI

Prezentarea tezei de doctor habilitat în chimie a Dnei Dr Olga Covaliova
cu titlul METODE FIZICO-CHIMICE COMBINATE DE TRATARE A APELOR REZIDUALE TEHNOGENE
(КОМБИНИРОВАННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД),

Specialitățile: 145.01-chimie ecologică și 144.01-chimie fizică.

 
Consultant științific:                        Academician, dr. habilitat, prof. univ. Gheorghe Duca