Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Rezultatele ştiinţifice trebuie să fie cu impact şi vizibilitate clară în societate

        
 
          Institutul de Chimie al AŞM s-a întrunit într-o şedinţă de lucru la 5 aprilie curent, în cadrul căreia s-a discutat activitatea cercetătorilor în anul 2012 şi sarcinile colectivului care stau în 2013.
         La şedinţă au fost prezenţi: preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, acad. Leonid Culiuc, academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe Naturale şi Exacte, dr. hab., prof. Leonid Voloşciuc, secretarul ştiinţific al Secţiei, dr.hab., prof. Maria Gonţa, şef Catedră Chimie industrială şi ecologică a Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică a USM şi colectivul Institutului de Chimie.
        În cadrul întrunirii, directorul Institutului de Chimie, membru corespondent Tudor Lupaşcu a prezentat rezultatele de bază, obţinute de cercetătorii ştiinţifici ai Institutului şi numarul de puncte acumulate de fiecare cercetător în anul 2012. În continuare directorul Institutului a relatat succint despre rezultatele auditului Curţii de Conturi care a activat în Institut aproape o lună şi jumătate. Şedinţa a continuat cu discuţi, întrebări şi răspunsuri.
       Adunarea a finalizat cu înmânarea premiilor pentru cei mai buni tineri cercetători din cadrul Institutului de Chimie pentru rezultatele obţinute în 2012. În contextul sporirii eficacităţii cercetărilor Institutului atât în plan fundamental, cât şi în plan aplicativ, m.c. Tudor Lupaşcu a reamintit că în anul 2008, la o şedinţă a colectivului a fost luată o decizie de a fi instituit un premiu pentru cei mai buni tineri specialişti din Institutul de Chimie. Astfel, în anul 2012, locul I a fost obţinut de doctorul în chimie Andrei Rija, locul II i-a revenit doctorandului Alexandru Gonţa, locul III fiind rezervat pentru doctorandul Iacob Mihail.
         În cadrul şedinţei a luat cuvântul preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, care a adresat mai multe întrebări conducerii Institutului, dar şi cercetătorilor, relevând faptul că evaluarea trebuie să aibă o finalitate, astfel încât rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale institutului să aibă impact şi să se bucure de vizibilitate clară în societate.