Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ


      
Marţi, 23 octombrie 2012, ora 10.00, în şedinţa Consiliului

Ştiinţific Specializat DH 05.02.00.10 – 04 din cadrul Institutului de Chimie

al A.Ş.M. (str. Academiei 3, sala mică), va avea loc susţinerea publică

a tezei de doctor habilitat în chimie cu titlul
„Sinteza structural-

şi stereoselectivă a compuşilor drimanici şi norlabdanici”
,

specialitatea 02.00.10 – chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali

şi fiziologic activi, elaborată de către cercetătorul ştiinţific coordonator

al laboratorului Chimia Terpenoidelor, dr. în chimie
Aculina Arîcu.

 
Consultant ştiinţific: academician Pavel Vlad.


                 
     Sunt invitaţi toţi doritorii.