Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Felicitări!

 

 În conformitate cu Hotărârea nr. 158 din 6 noiembrie 2019 a Prezidiului AȘM, pentru rezultate științifice de valoare obținute în anul 2018 în domeniul științelor exacte și inginerești doi cercetători din cadrul Institutului de Chimie au devenit laureați ai următoarelor Premii ale AȘM:

1.       Premiul în domeniul Fizică „Vsevolod Moscalenco”– membru corespondent al AȘM, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar Ion GERU, pentru ciclul de lucrări „Simetria de inversare a timpului: operatori pentru sistemele cu spin”.

2.       Premiul în domeniul Chimie „Nicolae Gărbălău”– doctor habilitat în chimie, profesor cercetător Fliur MACAEV, pentru ciclul de lucrări „Compuși și materiale pentru dezvoltarea medicamentelor și aplicații biomedicale”.

 

Administrația  și Colectivul Institutului de Chimie aduce sincere felicitări laureaților Premiilor AȘM membrului corespondent Ion Geru și dr. habilitat, profesorului Fliur Macaev!

Vă dorim multă sănătate și succese remarcabile în continuare!