Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

ANUNŢ privind susţinerea tezei de doctorat

 Se anunţă susţinerea tezei de doctor
   Candidat  DANILESCU Olga
   Conducător științific BULHAC Ion, doctor habilitat în științe, conferențiar cercetător.  
   Consiliul ştiinţific specializat D 141.01-57 din cadrul Institutului de Chimie:
GULEA Aurelian (preşedinte) - academician, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova;
COCU Maria (secretar științific) - doctor în științe chimice, conferențiar cercetător, Institutul de Chimie;
GUȚANU Vasile (membru) - doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova;
MELNIC Silvia (membru) - doctor în științe chimice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”;
VEREJAN Ana (membru) - doctor în științe chimice, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei.
 
Referenți oficiali:
PUI Aurelian - doctor în științe chimice, profesor universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România;
BULIMESTRU Ion - doctor în științe chimice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova. 
   
      Tema tezei "Combinaţii complexe ale unor metale 3d cu baze Schiff, utilizând ca precursori compuşi carbonilici aromatici şi hidrazide ale acizilor carboxilici. Sinteză, structură, proprietăţi".
   Specialitatea 141.01. Chimie anorganică 
               Data: 12 iunie 2019
               Ora: 1400
Local: bir. 347 (et. 3), Institutul de Chimie, str. Academiei, 3, Chișinău, Republica Moldova
   Teza de doctorat poate fi consultată online  HYPERLINK "http://www.cnaa.md/" http://www.cnaa.md/ și la Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.

       Sunt invitati toți doritorii.