Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Ziua ușilor deschise

         În conformitate cu decizia CSȘDT al AȘM din 04.11.2013, în zilele de 11 - 12 noiembrie 2013 în cadrul Academiei de Științe a Moldovei sunt planificate un șir de activități pentru consemnarea Zilei Mondiale a Știinșei pentru Pace și Dezvoltare.
     
       În acest sens în perioada 11 -12 noiembrie se organizează Ziua ușilor deschise.

      În cadrul  Institutul de Chimie al AȘM p
entru 11 și 12 noiembrie 2013 sunt planificate următoarele activități:
 
 
10.00 – 10.30

Prezentarea expoziției din holul Institutului de Chimie al AȘM.
 
Prezentator: Directorul Institutului de Chimie - mem. cor., dr. hab., prof. Tudor Lupașcu.
 
10.30 – 11.30
Prezentarea laboratoarelor Centrului Chimie Fizică și Nanocompozite” din cadrul Institutului de Chimie, dotat cu utilaj performant (Spectrometrele: RMN, Mössbauer,FTIR, UV-Vis, Stopped Flow, aparatul Autosorb-1, analizator de elemente, cromatografele gaz-lichid şi HPLC).
 
Prezentator: Acad. Constantin Turtă, dr. Elena Gorincioi, dr. Diana Șepeli, dr. Ion Dragalin, Oleg Petuhov.

 
11.30 – 12.00

 
Prezentare cu titlul: Cercetări în domeniul chimiei – Realizări şi perspective”.
Infomație generală despre institut și cele mai relevante rezultate obținute de către cercetătorii institutului.
 
Prezentator: Directorul Institutului de Chimie - mem. cor., dr. hab., prof. Tudor Lupașcu.

 
 
13.00 – 15.00

Vizitarea laboratoarelor Institutului de Chimie al AȘM.


Sunt invitați și așteptați toți doritorii.