Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

In memoriam Doctorului habilitat în chimie Mihail Filippov

 
       

 
          Institutul de Chimie al AȘM aduce la cunoştinţa comunităţii ştiinţifice şi didactice că la 27 noiembrie 2014 s-a stins din viaţă savantul chimist - o personalitate notorie, savant cu renume,  cercetător cu o bună pregătire teoretică și experimentală în domeniul chimiei organice și bioorganice.
          Dr. hab. Mihail Filippov s-a născut la 19 iunie1929, or. Reazani, Rusia. În anul 1953 a absolvit Universitatea de Stat din Chişinău, după care au urmat studiile prin doctorat.
     În anul 1959 a susținut cu succes teza de doctor, iar în anul 1990 în cadrul Consiliului Științific al Institutului de Fizică al A.N.Ș a Ucrainei – teza de doctor habilitat în chimie la specialitatea 02.00.10-chimia bioorganică; chimia compușilor naturali și fiziologic activi.
      În cadrul Institutului de Chimie a activat începând cu anul 1964, unde a parcurs consecutiv toate treptele de la laborant până la cercetător științific superior.
      Doctorul habilitat în chimie Mihail Filippov este un cunoscut savant în domeniul spectroscopiei infraroșu și a aplicării acestei metode pentru cercetarea naturii legăturilor și structurii substanțelor pectice în special. Pe parcursul activității sale Dl M. Filippov a elaborat noi aspecte teoretice privind substanțele pectice. Clasificarea propusă de Dumnealui a contribuit la înlăturarea incompatibilității datelor privind substanțele pectice în plante, ce a permis determinarea unor noi surse de materii prime la producerea pectinei și produselor care o conțin. Datele privind natura legăturii au stat la baza unor elaborări tehnologice de extracție a substanțelor pectice din materie vegetală, schemelor tehnologice optime, precum și cercetarea esenței fizice ale proceselor de formare ale unor noi structuri.
       Dr. hab. Mihail Filippov a elaborat o metodologie originală de preparare a mostrelor și obținere a derivaților acidului pectinic sub formă de pelicule. Dumnealui a demonstrat eficiența aplicării spectroscopiei IR pentru identificarea și caracteristica pectinelor.
 Este autor a peste 300 publicații științifice, inclusiv o monografie întitulată “Spectrele IR ale substanțelor pectice”, 180 articole științifice și rezumate prezentate la diverse manifestări științifice naționale și internaționale.
       Pentru succese științifice remarcabile în anul 1987 a fost înscris în Cartea de Onoare a AȘM.
       În aceste clipe de grea pierdere şi tristeţe profundă pentru toţi cei care l-au cunoscut, exprimăm sincere condoleanţe familiei şi rudelor. Suntem alături de acei care deplâng plecarea pe drumul neîntoarcerii al doctorului habilitat Mihail Filippov, chipul luminos al căruia va rămîne veşnic viu în inimile noastre.
Mitingul  de doliu  va avea loc sîmbătă, 29 noiembrie 2014, ora 9.30 în incinta  Spitalului Republican al Asociaţiei Curativ-Sanatoriale și Recuperare a Aparatului Guvernului Republicii Moldova (str. Drumul Viilor, 34).
 

Administrația și colectivul Institutului de Chimie al AȘM