Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctor în chimie

Pretendent: _Larisa POSTOLACHI_

Conducător ştiinţific:  Doctor habilitat în chimie, conf. cerc. Vasile Rusu_
Consultant ştiinţific: Membru corespondent, doctor habilitat în chimie,
                                prof. cerc., Tudor LUPAŞCU

Consiliul ştiinţific specializat: _D 05.166.02-01, din cadrul Institutului de Chimie al A.Ş.M.____

Tema tezei: "Dinamica formelor de fosfor şi metalelor grele în sistemul apă-materii în suspensie-sedimentele Prutului şi Nistrului"
Specialitatea: 166.02. Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale_

Data: ____13 iunie 2014__
Ora: ______14:00____

Local:
sala mică, Institutul de Chimie al AŞM, etajul 3, str. Academiei 3

 
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

1. Rusu V., Postolachi L., Lupascu T. Phosphorus content in water, particulate materials and sediments of river Prut In: Environmental Engineering and Management Journal 5(4), 2006, p. 591-596 (IF: 1,04).
2. Rusu V., Postolachi L., Povar I., Alder A., Lupascu T. Dynamics of phosphorus forms in the bottom sediments and their interstitial water for the Prut River (Moldova) In: Environment Science Pollution Research 19, 2012, p. 3126-3131 (IF: 2,62).
3. Postolachi L. Heavy metals and phosphorus forms mobilization during re-suspension of bottom sediments of the Prut River In: Chemistry Journal of Moldova 8(2), 2013, p. 51-56.
 
Rezumatul tezei

1. Problematica abordată constă în elaborarea unei scheme de clasificare a formelor de fosfor pentru sistemul apă-materii în suspensie-sedimente, fapt ce extinde considerabil posibilităţile de interpretare a dinamicii fosforului în apele naturale, aplicarea schemei permiţând identificarea surselor de poluare cu forme de fosfor, stabilirea direcţiilor practice de acţiune etc. Aplicarea modelului de partiţie a metalelor grele evidenţiază constituentele sedimentelor asociate cu metale grele care, în anumite condiţii ale mediului, devin sursele lor în obiectul acvatic.

2. Conţinutul de bază al tezei: elucidarea particularităţilor dinamicii în sistemul apa-materii în suspensie-sedimente a metalelor grele şi a formelor de fosfor, aplicând o schemă completată de clasificare a formelor de fosfor, precum şi optimizarea procesului de potabilizare a apei Prutului. Obiective: estimarea conţinutului metalelor grele şi a formelor de fosfor în sistemul apa-materii în suspensie-sedimente sezonal şi spaţial pe cursul Prutului şi al Nistrului; aplicarea modelului de partiţie a metalelor grele în sedimente, stabilirea mobilităţii metalelor grele şi a formelor de fosfor la re-suspendarea sedimentelor, evaluarea gradului de poluare cu metale grele şi a nivelului de eutrofizare în baza conţinutului fosforului, efectuarea testelor de coagulare, stabilind influenţa diferitor factori în condiţii de laborator şi la Staţia de Tratare a Apei, Întreprinderea Municipală Apă-Canal, Ungheni.

3. Principalele rezultate obţinute:

     optimizarea schemei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de determinare a formelor de fosfor în sistemul apa-materii în suspensie-sedimente;
  stabilirea particularităţilor dinamicii metalelor grele şi a formelor de fosfor în sistemul apa-materii în suspensie-sedimente din r. Prut şi fl. Nistru;
       contribuţia sedimentelor acvatice la poluarea secundară a apei;
   eficientizarea procesului de coagulare a apei Prutului la Staţia de Tratare a Apei, Întreprinderea Municipală Apă-Canal, Ungheni.

Sunt invitaţi toţi doritorii