Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Conferinţa Internaţională jubiliară, dedicată celei de a 50-a aniversări de la fondarea Institutului de Chimie al A.Ş.M.

   Comitetul de Organizare anunţă despre organizarea Conferinţei internaţională jubiliare, dedicate celei de a 50-a aniversări de la fondarea Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care va avea loc la 26-28 mai 2009 în Chişinău.
În cadrul secţiei de Chimie anorganică îşi va ţine lucrările a XVI-a Conferinţă "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry" (PMCSC).

În cadrul conferinţei se vor organiza următoarele secţii:
1. Chimie anorganică
2. Chimie analitică, fizică şi ecologică
3. Chimie organică şi bioorganică

Lucrările Conferinţei se vor ţine în limbile Română, Engleză şi Rusă.

       
Deschiderea Conferinţei va avea loc la 26 mai, ora 9:00 în Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe, celelalte sesiuni vor fi petrecute în incintele Institutului de Chimie şi a Bibliotecii centrale a AŞM.
Sunt înregistraţi peste 150 participanţi la conferinţă din 15 ţări ale lumii (Moldova, România, Ucraina, Rusia, Belorus, Lituania, Italia, Belgia, Franţa, Germania, Spania, Polonia, Japonia, Israel, SUA)
La conferinţă vor fi prezentate 20 comunicări plenare, 34 comunicări orale si 175 postere.