Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

A avut loc ședința Consiliului științific al Institutului de Chimie privind audierea rapoartelor stiintifice

Joi, 18 iunie 2015 a avut loc ședința Consiliului științific al Institutului de Chimie al AȘM, unde au fost audiate și aprobate dările de seamă informative privind activitatea ştiinţifică, inovaţională şi organizatorică în cadrul proiectelor pentru prima jumătate a anului 2015. La moment în institut derulează 16 proiecte, inclusiv 8 proiecte instituționale (2 fundamentale și 6 aplicate), 2 proiecte din cadrul programului de Stat, 3 proiecte bilaterale și 3 proiecte internaționale (STCU, SCOPES, PF7).
În această perioadă au fost publicate în total 61 publicații științifice, inclusiv o monografie în ediție internațională, 13 articole în reviste cu factor de impact, 7 articole în culegeri internaționale, 10 articole în reviste naționale categoria B, 40 rezumate la conferințe internaționale. Au fost obținute 6 brevete de invenție, 6 hotărâri pozitive de acordare a brevetului și depuse 4 cereri de brevet.
La Expoziţia Internaţională a Creativităţii şi Inovării „Euroinvent” (14-16 mai 2015, or. Iaşi, România) au fost obținute 5 medalii de aur, 2 medalii de argint, 1 medalie de bronz, 7 diplome de participare, o Cupă de Aur, un Certificat de Apreciere și Premiul Special oferit de către Asociația Asiatică de inventică.
În cadrul ședinței a fost audiat programul de activitate pentru a. 2015-2018 a candidatului dr. Vasile Lozan la funcția vacantă de șef de laborator, anunțată la concursul din 23 aprilie 2015 în cotidianul „Literatura și Arta”. În rezultatul votării în secret, dr. în chimie, conf. cerc Vasile Lozan a fost ales șef al laboratorului Chimie Bioanorganică și Nanocompozite.
O altă întrebare din agenda ședinței a fost recomandarea dr., conf. cerc. Raisa Nastas și dr., conf. cerc. Vasile Lozan pentru a fi abilitați cu dreptul de conducător/consultant de doctorat.
Printre problemele cu care s-au confruntat cercetătorii institutului pe parcursul efectuării cercetărilor, au fost menționate lipsa mijloacelor financiare pentru achiziționarea reagenților chimici și livrarea acestora.