Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Seminar ştiinţific de profil, 10 octombrie 2014

            A V I Z

Vineri, 10 octombrie 2014, ora 14:00, în sala mică a Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (str. Academiei, 3, etajul 3)

Va avea loc şedinţa

Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a examina teze de doctorat, la specialităţile: 144.01 – Chimie fizică; 145.01 – Chimie ecologică; 166.02 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale.

ORDINEA DE ZI

Prezentarea tezei de doctor în chimie a cercetătorului științific Dmitri LAZACOVICI

cu titlul MONITORINGUL REZIDUURILOR DE FTALAŢI ÎN PRODUSE VITIVINICOLE

(МОНИТОРИНГ ФТАЛАТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ПРОДУКЦИИ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ)

Specialitatea 166.02– Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale.

 

 

Conducător științific:                                Academician, dr. habilitat, prof. univ. Gheorghe Duca

Consultant științific:                                                            dr. habilitat, prof. univ., Rodica Sturza