Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

ACADEMICIANUL TUDOR LUPAȘCU LA 70 DE ANI

 

Printre personalităţile remarcabile, care au fondat direcţii noi  în ştiinţa naţională, au  contribuit la dezvoltarea şi atestarea ei la nivel mondial este cu certitudine şi Academicianul Tudor Lupaşcu. E semnicativ faptul, că Dumnealui ca nimeni altul a sesizat perfect adierile timpului, orientănd cercetările în subtilele probleme ale chimiei fizice, chimiei ecologice şi a protecţiei mediului ambiant, aducând contribuţii esenţiale şi astfel ducând faima Republicii Moldova departe de hotarele ei prin Şcoala ştiinţifică în domeniul sintezei adsorbanţilor carbonici şi studiul mecanismelor de imobilizare a poluanţilor organici şi anorganici pe suporturi solide.

Republica Moldova nu dispune de bogăţii subpământene, care ar putea contribui la dezvoltarea durabilă a economiei naţionale. Din acest motiv dezvoltarea economiei ţării trebuie să fie bazată pe rezultatele cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative. Pentru chimişti o sursă de materie primă pentru cercetare sunt produsele secundare care provin ca rezultat al tehnologiilor de procesare a produselor agricole. La fabricile de conserve şi de prelucrare  a strugurilor în rezultatul prelucrării fructelor şi a strugurilor se obţin cantităţi importante de sâmburi de fructe şi seminţe de struguri. În acest domeniu o contribuţie esenţială o au cercetările ştiinţifice realizate de profesorul Tudor Lupaşcu.

Domnia sa a studiat profund procesele chimice, fizico-chimice şi a stabilit mecanismele de transformare a materiei lemnoase în cărbuni activi – un produs de certă valoare în diverse domenii ale economiei naţionale şi în mod special, pentru protecţia mediului şi a sănătăţii omului. Rezultatele cercetărilor fundamentale realizate de Academicianul  T. Lupaşcu în acest domeniu au permis de a elabora şi breveta noi procedee de obţinere a unei game largi de adsorbanţi carbonici din cojile de nuci, sâmburii de piersici, prune, caise, seminţe de struguri. În baza cărbunilor activi sintetizaţi au fost obţinuţi enterosorbantul Medicas-E şi hemosorbantul Medicas-H pentru detoxicarea organismului uman. Cărbunii activi obţinuţi din subproduse vegetale au fost testaţi ca adsorbanţi pentru imobilizarea substanţelor toxice din apele de suprafaţă şi ca suport catalitic pentru oxidarea poluanţilor din apele subterane. În rezultatul cercetărilor au fost elaborate tehnologii de potabilizare a apei râului Nistru, precum şi tehnologii de eliminare din apele freatice şi subterane a hidrogenului sulfurat şi nitriţilor.

Cu energie incomparabilă şi consecutivitate de individiat Academicianul T. Lupaşcu promovează elaborărille sale în economia natională.  Tehnologia de producere a cărbunilor activi din materie primă locală, elaborată de către Domnia sa, a fost implementată cu succes la SRL “Ecosorbent”, or. Ştefan Vodă, capacitatea de producere a fabricii                      constituind 110-120 tone pe an.    

Din punct de vedere al chimiei viaţa este o reţea de reacţii reciproc legate şi autoreglate. Această reţea complicată nu poate fi percepută fără a cunoaşte participanţii ei concreţi. Natura nu crează nimic de prisos. Fiecare substanţă în organism îndeplineşte o careva funcţie concretă. Când este găsită în natură, nu numai că se stabileşte structura ei chimică, dar şi se tinde a percepe – pentru ce, în ce scop ea este sintetizată în organism. Rolul chimistului este să selecteze aceste substanţe să le studieze structura şi domeniul lor de utilizare. În unele cazuri chimistul este obligat să modifice compoziţia chimică a substanţelor pentru ai da acesteia proprietăţi pronunţate utile pentru diverse aplicări inclusiv şi în domeniul medicinii. Conducându-se de această strategie profesorul T. Lupaşcu a elaborat un procedeu absolut nou de hidrosolubilizare a taninurilor naturale, obţinute din seminţe de struguri. În urma acestui procedeu se obţine un compus chimic care a fost numit ENOXIL, care s-a dovedit a fi netoxic şi cu proprietăţi antioxidative, antibacteriene şi antifungice pronunţate. Cercetările preclinice realizate în comun cu specialiştii de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al A.Ş.M. au demonstrat că preparatele medicinale produse în baza substanţei active Enoxil  pot fi utilizate pentru tratarea maladiilor umane provocate de bacterii şi fungi. În baza substanței biologic active Enoxil au fost obținute preparate medicamentoase  produse la SA „Farmaco”, care au fost testate în 4 clinici republicane din mun. Chişinău. Rezultatele obţinute au demonstrat, că preparatele obţinute manifestă efecte curative de înaltă eficienţă în cazul bacteriozelor şi micozelor umane  în procesul de regenerare a plăgilor termice, fizice şi chimice, în tratamentul plăgilor postoperatorii şi leziunilor postradiante la bolnavele oncologice, precum şi în tratamentul leziunilor traumatice ale ţesuturilor moi şi afecţiunilor inflamatorii ale regiunii maxilo-faciale la copii.  Rezultate bune au dat şi testările preparatelor obţinute pe baza substanţei active Enoxil pentru combaterea putregaiului de  rădăcină la sfecla de zahăr, grâu de toamnă şi soia.

O atenţie deosebită  profesorul T. Lupaşcu atrage elaborărilor ce ţin de obţinerea noilor materiale de construcţie în baza materiei prime locale. Sub conducerea Domniei sale au fost elaborate şi implementate noi compoziţii pentru tencuirea  suprafeţelor interioare şi exterioare ale clădirilor. Aceste compoziţii sunt implementate pe larg în republică precum şi în alte state din CSI. Efectul economic obţinut în urma implementării acestor compoziţii numai la un trust de construcţie este de circa 2 mln lei.

 Acestea sunt doar câteva dintre multitudinea realizărilor ştiinţifice ale savantului. Rodul muncii creative a profesorul T. Lupaşcu s-a materializat în cele peste 790 de publicaţii ştiinţifice, dintre care 6 monografii, 4 capitole în monografii colective, 262 de articole ştiinţifice în reviste şi culegeri internaţionale recenzate, dintre care 64 de lucrări publicate în reviste cu Factor de Impact, 62 articole în reviste şi culegeri naţionale recenzate, 77 brevete de invenţiee, sute de rezumate la manifestări științifice internaționale

Despre nivelul şi importanţa cercetărilor ştiinţifice realizate de către profesorul T. Lupaşcu şi discipolii Domniei sale vorbeşte şi faptul că d-lor au câştigat prin concurs 23 proiecte de cercetare – dezvoltare internaţionale în comun cu savanţi din România, Rusia, Ucraina, Belarusi, Kazahstan, Armenia, Norvegia, Anglia, Franţa, Spania, Germania, Austria, Elvetia, Italia, Portugalia, Polonia, Grecia, Ungaria, Slovacia, Turcia, SUA etc.

Dl profesor T. Lupaşcu lucrează insistent şi rezultativ, îmbină cu succes lucrul ştiinţific cu activitatea managerială, manifestând capacităţi de conducător principial şi onest. Timp de 17  ani, savantul a purtat povara de director  al Institutul de Chimie, o povară pe cât de grea, pe atât de utilă, pentru că Domnia sa e mereu cu mâna pe pulsul sforţărilor pe care le fac colegii într-ale ştiinţei, încearcă să-i ajute, să-i susţină şi, de ce nu, să intre cu ei într-o sănătoasă competiţie, muncind alături de ei zi şi noapte, inclusiv în zilele de odihnă, în văzul nostru al tuturor care împărţim pe din două patima cercetării. Pe parcursul acestor ani  Institutul de Chimie al A.Ş.M. a prosperat  atât în aspect teoretic, cât şi aplicativ. Graţie eforturilor Dumnealui a fost consolidată baza tehnico-materială a institutului şi realizate acţiuni concrete în vederea amenajării acestuia.

 Generos şi cu dăruire de sine Academicianul T. Lupaşcu  împărtăşeşte  cunoştinţele şi experienţa, acumulată pe parcurs, generaţiei tinere de chimişti, fie studenţi ai facultăţii de chimie Universităţii de Stat din Moldova, fie tineri cercetători şi colegi din institut. Dumnealui a îndrumat generaţii  întregi de chimişti, activând ca profesor la  Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a USM şi în calitate de conducător ştiinţific a 3 teze de doctor habilitat şi                              8 teze de doctor în chimie.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice a profesorului T. Lupaşcu au fost apreciate înalt de comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională. D-lui este laureat al Premiului de Stat a Republicii Moldova în domeniul ştiinţei, tehnicii şi producerii, laureat al Premiului Preşedinţilor Academiilor de Ştiinţe din Ucraina, Belarusi şi Moldova, laureat al Premiului Prezidiului A.Ş.M. Dlui  T. Lupaşcu în anul 2015 i s-a conferit  Premiul Guvernului R. Moldova “Cel mai dotat inventator al anului”, iar in anul 2016 a câștigat prin concurs premiul Academiei de  Științe a Moldovei “Savantul Anului”.  Este decorat cu Ordinul Republicii, Ordinul Gloria Muncii , este deţinător al titlului onorific  „Om emerit al Republicii Moldova”, are in palmaresul sau medaliile “Dimitrie Cantemir“, “Nicolae Testemiţanu“ s.a.

Mult stimate Domnule Academician,
în această zi, când încununaţi frumoasa vârstă de 70 de ani,
Vă exprimăm profunde sentimente de aleasă stimă şi înaltă apreciere,
adresându-vă urări de viaţă îndelungată şi fericită plină de mari realizări,
multă sănătate şi forţă de muncă pentru a contribui şi pe viitor
la dezvoltarea ştiinţei în republică!


Cu deosebit respect și apreciere,
conducerea și colectivul Institutului de Chimie