Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

1024x768

SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR

 

   Pretendent:   Anghel Lilia                                                  

   Conducător ştiinţific:   Duca Gheorghe, acad., dr. hab., prof. univ.

   Tema tezei:  ASPECTE FIZICO-CHIMICE ALE PROCESULUI DE

         SINTEZĂ MICROBIOLOGICĂ A NANOPARTICULELOR DE FIER

   Specialitatea:   144.01 – Chimie Fizică                           

   Data:   8 iulie 2016

   Ora:   14:00

   Local:  sala mică (349), Institutul de Chimie A.Ş.M., etajul 3, str. Academiei, nr. 3

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: Solid State Phenomena, vol. 190, 2012, pp. 621-624; Journal of Physics: conference series, 2012, 351 (1) 012005; Chemistry Journal of Moldova, 2013, 8(2), p. 32-41; Chemistry Journal of Moldova, 2014, 9(2), p. 99-106; Chemistry Journal of Moldova, 2015, 10(1), p. 70-74.

 

Rezumatul tezei

Studiile se se încadrează în domeniul nanomaterialelor și are ca scop studierea aspectelor fizico-chimice și mecanismului sintezei microbiologice a nanoparticulelor pe bază de fier. Problema științifică soluționată constă în identificarea mecanismelor ion-moleculare care stau la baza procedeului dirijat de sinteză a nanoparticulelor de fier cu utilizarea tulpinii de microalge verzi Dunaliella salina fapt ce va permite optimizarea metodelor microbiologice existente.

Teza este constituită din compartimentul de introducere, patru capitole (1. Sinteza microbiologică a nanoparticulelor de fier; 2. Aspectele fizico-chimice ale sintezei microbiologice a nanoparticulelor de fier; 3. Studii fizico-chimice ale proteinelor implicate în procesul de sinteză microbiologică; 4. Simulări de dinamică moleculară) concluzii generale și recomandări, bibliografie cu 232 titluri, 2 anexe, 114 pagini de text de bază, 22 tabele și 48 figuri. În teză sunt prezentate noțiuni teoretice și contribuții proprii ce constau din rezultate obținute experimental și teoretic.

Rezultate științifice principale înaintate spre susținere: identificarea condițiilor optime pentru realizarea procesului de acumulare a ionilor de fier și formare a unor structuri de dimensiuni nanometrice în celulele vii ale tulpinii de microalge verzi Dunaliellei salina; elaborarea procedeului de evaluare a procesului de sorbţie microbiologică, fiind recomandat ca un protocol de cercetare pentru testarea microorganismelor, cu scopul de a identifica capabilitatea de producere a nanoparticulelor metalice; identificarea mecanismelor procesului de sinteză microbiologică la nivel unimolecular prin cercetarea interacțiunii moleculei de lactoferină cu ionii de Fe(III) cu aplicarea tehnicilor experimentale și computaţionale; stabilirea factorilor ce influențează procesul de legare a ionilor de Fe(III) pe centrul activ al proteinei; utilizarea metodei de simulare de dinamică moleculară pentru demonstrarea importanței ionilor de carbonat în stabilizarea centrilor activi responsabili de legarea ionii de Fe(III).

 

Sunt invitați toți doritorii!