Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

Vineri, 29 ianuarie 2016, ora 1400în sala mică a
Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 

(str. Academiei, 3, etajul 3, bir. 349)

Va avea loc şedinţa

Seminarului Știinţific de Profil din cadrul Institutului de Chimie
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
abilitat cu dreptul de a examina teze de doctorat, la specialitatea: 141.01 – Chimie anorganică.

                                               ORDINEA DE ZI

1.      Prezentarea tezei de doctor în chimie de catre cerc. șt.  Mihail Iacob cu titlul:

”Sinteza și studiul nanoparticulelor oxizilor metalici folosind ca precursori clusterii homo- și heteronucleari ai fierului”, specialitatea: 141.01-Chimie anorganică.


Conducător științific:   
Academician Constantin Turtă

Conducător științific prin cotutelă: 
Prof.  Maria Cazacu (România)

2.      Nominalizarea membrilor Consiliului Științific Specializat și a referenților oficiali.

         Sunt invitați toți doritorii.